Kovové hadice

Vyrábíme kovové hadice pro přepravu kapalin a plynů odolávající vysokým provozním teplotám a tlakům. Díky individuálnímu přístupu a technicky vyspělému týmu jsme schopni navrhnout a vyrobit jakékoliv atypické propojení. Naše výrobky dodáváme pro všechny průmyslové sektory po celém světě - ať už v chemickém či petrochemickém průmyslu, v plynárenství, v energetickém průmyslu nebo v ocelářském průmyslu. Jsme aktivní tam, kde jsou kovové hadice a kompenzátory vyžadovány.

Naše hadice splňují požadavky směrnice EU 97/23 / EC, která byla ke dni 27.6.2014 změněna na L189/164, tzv. směrnice o tlakových zařízeních, pokud jde o specifikaci materiálů, výrobní postupy a konstrukci.

Typy koncovek:

 • nátrubky
 • příruby
 • rychlospojky
 • šroubení
 • speciální - závit NPT, příruby - ANSI, atd.,
 • atypická provedení
 • atd.
 • Pevné/otočné příruby
 • Navařovací trubky „F10“
 • Nátrubky s vnějším/vnitřním závitem „G05, G10, H40, K05, K10“
 • Vsuvky kuželové
 • Vsuvky ploché
 • Třídílná šroubení
 • Kamloky
 • Tanker
 • Speciální dle požadvku

Nerezové vlnovcové hadice mají robustní konstrukci a proto jsou obzvláště vhodné pro těžké provozní podmínky. Při jejich instalaci je však nutné dbát určitých zásad pro zajištění jejich dlouhé životnosti.

 • Již při samotné instalaci hadice na armaturu se musí zamezit torznímu namáhání (kroucení) aby hadice nebyla zatěžována kroutícím momentem. Při šroubování koncovky hadice do armatury musí být kroutící moment přenášen pouze koncovkou. U hadic se šroubením nebo převlečnými maticemi je nutné koncovku zajistit kontra-klíčem. Při montáži nesmí dojít k vzájemnému pootočení přípojných míst. Přípojná místa se musí vzájemně pohybovat v jedné rovině, aby nedocházelo ke kroucení hadice.
 • U hadic nesmí docházet k ostrému ohybu jak u koncovky, tak po celé jejich délce (např. jejich mechanickým zatížením v kolmém směru na koncovku).
 • Musí být dodržen minimální poloměr ohybu hadic uvedený v tabulkách
 • Během provozu je nutné zajistit pravidelnou vizuální kontrolu těsnosti či případného poškození. Dále dbát na čistotu hadice a jejího okolí, aby nedošlo k omezení její ohebnosti a tím k následnému poškození.
 • Je třeba omezit poškození hadice otěrem či poškození o ostré hrany protože jakákoliv deformace či ztenčení stěny hadice její životnost značně snižuje.

Níže jsou uvedeny některé typické chyby při instalaci a způsob, jak se jim vyhnout.