Ocenění 2014

Firma RATTAY kovové hadice s.r.o. se i tento rok zúčastnila soutěže Vodafone Firma roku 2014.

Cena Hospodářských novin Firma roku 2014 je určena všem firmám v České republice, které splňují následující podmínky:

- firma podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsána v obchodním rejstříku
- společnost má alespoň dvouletou účetní historii
- obrat společnosti nepřesahuje hranici 1,5 mld. Kč
- účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
- nemá v evidenci daňové nedoplatky
- statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku
- společnost nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Naše firma se v krajském finálovém kole umístnila na 3. místě krajského kola soutěže Vodafone Firma roku 2014.

a také získala ocenění Odpovědná firma roku 2014 Libereckého kraje.

Přehled výsledků soutěže Vodafone Firma roku 2014 a Živnostník roku 2014. (Finalisté jsou členěni dle jednotlivých krajů.)

<< zpět